Administratiekantoor Witteveen
035 - 631 94 83

Contact

Administratiekantoor Witteveen
Herdersstaf 20
3763 XT Soest
035 - 631 94 83

Voorlopige aanslag 2017 mogelijk verkeerd berekend

10-01-2017

Voorlopige aanslag 2017 mogelijk verkeerd berekend

Heeft u een voorlopige aanslag voor 2017 aangevraagd of gewijzigd op Mijn Belastingdienst? En heeft u hierin méér dan 3 inkomsten uit vroegere dienstbetrekking ingevuld? Dan klopt de berekening van het bedrag van de voorlopige aanslag mogelijk niet.

Bij het invullen van meer dan 3 inkomsten uit vroegere dienstbetrekking is het inkomen verkeerd berekend. Hierdoor klopt het bedrag van de voorlopige aanslag mogelijk niet.

De Belastingdienst onderzoekt momenteel de mogelijkheden om dit te herstellen door het inkomen en de voorlopige aanslag alsnog juist te berekenen.

Daarnaast wordt op korte termijn een nieuwe versie van het programma voor het aanvragen of wijzigen van de voorlopige aanslag 2017 geplaatst op Mijn Belastingdienst waarin dit probleem niet meer voorkomt.

Meer informatie
Voorlopig hoeft u nog niks te doen. Zodra er meer informatie beschikbaar is, plaatst de Belastingdienst dit op hun website.

Bron: belastingdienst.nl

>>Voorlopige aanslag 2017 mogelijk verkeerd berekend